ประกาศรับสมัครงาน

ขณะนี้ โรงเรียน ฯกำลังขยายงานเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอันดับหนึ่งของประเทศ จึงเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีใจรักงานการศึกษา มีความมุ่งมั่นสูง พร้อมนำประสบการณ์มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเติบโตไปพร้อมกับเรา

คุณสมบัติเบื้องต้นของบุคลากร

1) มีใจรักการบริการ รักงานการศึกษา

2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในการทำงานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) , Internet

3) มีความสามารถภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงเรียนเปิดรับบุคลากรในตำแหน่งดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

1) ให้คำปรึกษาในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

2) รับสมัครนักเรียน รวบรวมและจัดทำข้อมูลนักเรียน

3) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียนให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทราบ

4) ให้บริการทั่วไปแก่ลูกค้าและนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียน

5) หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 (ระดับ 4 เดิม) ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6) มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรการศึกษา 2 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. เจ้าหน้าที่การตลาด

1) วิเคราะห์การตลาด วางแผนและจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนใหม่และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนปัจจุบัน

2) ติดต่อลูกค้ากลุ่มบริษัทและองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดหลักสูตรนอกโรงเรียน (In house)

3) สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมรวมถึงงานสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

4) มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

5) มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6) ถ้ามีผลสอบ TOEIC 600คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาญี่ปุ่น

1) ประสานงานภาษาญี่ปุ่นภายในโรงเรียน เช่น ประสานงานระหว่างครูและเจ้าหน้าที่ จัดหาที่พักให้ครู เป็นต้น

2) ประสานงานภาษาญี่ปุ่นภายนอกโรงเรียน เช่น ร่วมกิจกรรมการตลาดนอกสถานที่ พบลูกค้ากลุ่มบริษัทเพื่อจัดหลักสูตร In house ประสานงานกับสถาบัน การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

3) บริการข้อมูลการศึกษา แนะนำโรงเรียน และประสานงาน ด้วยภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น

4) สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ มีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น อย่างดี

5) สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป

6) มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

4. เจ้าหน้าที่ประสานงานวัฒนธรรมญี่ปุ่น

1) ประสานงานหลักสูตร Japanese Fun Course สำหรับเด็กวัย 7-14 ปี เพื่อจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น กิจกรรมสันทนาการควบคู่ไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน

2) ประสานงานกิจกรรมเวิร์คชอปวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

3) มีความรู้ ความสนใจ และความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ให้แก่โรงเรียน

4) สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป

5) มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้ากราฟฟิคดีไซน์

1) ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของโรงเรียน รวมถึงงานออกแบบกราฟฟิคใดๆที่ได้รับมอบหมาย

2) มีความรู้ ความสนใจ และความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างสรรค์งานกราฟฟิคสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆ ให้แก่โรงเรียน

3) สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

4) มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจสมัคร กรุณาติดต่อ คุณเกษศิรินทร์ มั่งมี
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
โทร. 02-670-3456 , 089-139-2662